ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τακτικός έλεγχος του εξοπλισμού της επιχείρησής σας

Ο έμπειρος ψυκτικός Παναγιώτης Ορφανός ασχολείται με τη συντήρηση του εξοπλισμού εστιατορίων – ζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων κ.ά., και γενικότερα δοκιμάζει και ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των ψυκτικών συσκευών που βρίσκονται σε καταστήματα, χώρους εστίασης και βιομηχανικής ψύξης.

Βασικό μέλημά του είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του, την οποία επιτυγχάνει με κατάλληλη μελέτη του εξοπλισμού των επαγγελματικών τους χώρων, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένα εργαλεία.

Προϊόντα - Υπηρεσίες

  • Μονάδες εστίασης
  • Συσκευές μπαρ-ξενοδοχείων
  • Εξοπλισμοί καφέ-μπαρ
  • Εξοπλισμοί εστιατορίων
  • Εξοπλισμοί ξενοδοχείων